Selvfølgelig er det os selv, der har bestilt rapporten, men man må også sige, at konklusionen er klokkeklar.

 

Kasper T. Andersen

Togstopudvalget

Med en beskeden opgradering og justering af eksisterende infrastruktur, kan man opnå et positivt resultat for lokalsamfundet, miljøet og samfundsøkonomien.

 

Ole Dupont Kofod

Trafikkonsulent

Det giver ingen mening at tale om detailhandelsudvikling i Hovedgårds bymidte uden et togstop.

 

Anders Boll

Hovedgård Erhverv  • Togstop her og nu!
   - en situationsrapport
  • På Togstopudvalgets vegne skal jeg kort redegøre for, hvor vi er henne netop nu i denne sag ved indgangen til november måned 2013.
  • Borgmester Peter Sørensen og undertegnede var den 19. sept. til møde med Transportminister Pia Olsen Dyhr i Transportministeriet i København.
   På dette i øvrigt hyggelige og uformelle møde aflevererede vi og kommenterede den rapport, som vi og Trafikkonsulent Ole Dupont fra Bedre Trafik har udarbejdet.
  • Sammenfattende kan det siges om rapporten, at den på alle måder anbefaler et togstop Hovedgård. Rapporten dokumentere sort på hvidt, at der ikke bare er et reelt behov, men den sandsynliggør også, at det kan lade sig gøre at de togpassagerer, der i forvejen er brugere af toget, ikke vil komme til at sætte rejsetid til ved et evt. togstop i Hovedgård. Dette er alt afgørende for, at det kan lade sig gøre – se rapporten her på sitet.
  • Vi havde et godt og positivt møde med transportministeren, som både var lyttende og positiv i forhold til vores argumentationer.
   Borgmester Peter Sørensen redegjorde for Horsens Kommunes kort- og langsigtede planer for Hovedgård som et bosætningsområde i Horsens Kommune. Herunder blev det tydeliggjort at netop Hovedgård var i en særlig udvikling med en kraftigere bosætning og befolkningstilvækst end andre dele af Horsens Kommune, hvilket klart indikere et togstops relevans for Hovedgård.
   Peter Sørensen lovede ydermere på mødet, at Horsens kommune ville bidrage til de anlægsudgifter som måtte komme forbindelse med et togstop. I øvrigt en gentagelse af hvad hans forgænger Jan Trøjborg tidligere har lovet.
   Rapporten klarlægger at de infrastrukturelle fysiske muligheder for et togstop er tilstede i Hovedgård.
  • Transportministeren kunne oplyse os, at en ny rapport om stationsstrukturen i Danmark var på trapperne og sandsynlig tilgængelig i løbet af november / december måned i indeværende år.
   Denne rapport vil blive udslagsgivende for, hvorvidt der kan blive tale om et togstop i Hovedgård eller ej, hvorfor vi er nødt til at afvente denne.
   Transportministeren var helt på det rene med vore ønsker, og hun var velforberedt i forhold til sagen, som i øvrigt er sammenfaldende med Transportministerens ønsker om at fremme den kollektive trafik i Danmark.
  • Som sagen ligger lige nu, kan vi derfor ikke gøre mere og må afvente rapporten.
   Vi har anvendt alle de argumenter, som findes på området, og vi har ikke flere skud i bøssen – lykkes det ikke i denne omgang, vil det blive svært at tilføje nye argumenter i sagen.
   Der er ingen tvivl om, at Borgmester Peter Sørensen vil bruge de muligheder han har for kontakt til Christiansborg for at fremme sagen bl.a. via den afgåede transportminister Henrik Dam Kristensen,
   som jo helt klart også har lokale interesser i et togstop i Hovedgård.
  • I togudvalget kan vi kun bakke Hovedgård Erhvervs holdning op om, at det ikke nytter at tale om udvikling af detailhandelsområdet i Hovedgård, hvis vi ikke får det Togstop i Hovedgård!
   Vi afventer rapporten om stationsstrukturen i Danmark og krydser fingre for et positivt udfald af denne.
  • Med venlig hilsen
   Togstopudvalget i Hovedgård
  • Kasper T. Andersen